Weöres Sándor - A teljesség felé

Befejezés Amit itt olvasol: több mint világnézet és kevesebb mint vallás. Az igazságról A szavak különlévők és gyöngysor-szerüek, a dolgok összefüggők és halom-szerüek. Összefoglalás Ha minden esetlegestől mentesülök: nem marad belőlem más, csak a változatlan. Tíz erkély A teljes lét: élet-nélküli. Metamorphosis A szivárványhíd az egyetlen, ahol angyalok és ördögök úgy járnak-kelnek, hogy alig lehet szétismerni őket. Genesis A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga édességét. Párbeszéd A jázmin gyengéd-e, vagy bennem van-e a gyengédség, mit a jázmin felidéz? Három vízszintes, egy függőleges Egyetlen érzés mindent elhomályosít. Az értelmét-adó s a lényét-adó "Nő vagyok", sugározza a virág; "virág vagyok", sugározza a nő. A rossz létjoga Mindenki pokollal táplálkozik, még akkor is, ha menny felé növekszik. A nagy látvány Fényes arc néz az erdő-borította völgyre. A tengerszem asszonyként felel. Teljes gyönyörűség Hogy míly tökéletes-ragyogású az élet minden dolga, csak az tudja igazán, aki már nem óhajtja őket. Találkozás egy ifjúval Jobb a hegyen lakni, mint a völgyben. De milyen gazdag a völgy is, lelkem, milyen gazdag. Hullámok és tenger A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert. Mindentudó, mindenható, mindenütt-jelenvaló Az egyéniségétől megszabaduló ember közös az Istennel. Meztelenség A teljességet elérni végtelenül könnyű és végtelenül nehéz. Vetkőzés Írmagját se tűrd magadban semmiféle érvényesülési szándéknak. Haláltánc Aki boldogságot kíván, mindig rohan és rohanása az összhangba simul. Aki összhangot kíván, boldog. A hírvágy Ne kívánd azt, amit általában hírnévnek, dicsőségnek neveznek: mert a híres emberek kirakatban tarkállanak, mint egy halom sütemény, s a kíváncsiság légy-felhőként lepi és mocskolja őket; hírnév nem dicsőség, hanem nyomorúság és megaláztatás. Az alkalmatlan kísérő Aki a teljességet elérni akarja: a legmakacsabb akadék, mely bogáncsként rácsipeszkedik: a hiúság. A legfelső élmény Valahányszor mentesülni tudsz körülményeidtől: határtalan ragyogásként kibontakozik benned a végleges állapot, melyben azonos az élet és a halál. Az értelem fokozatai Az értelem úgy gondolkodik, hogy a gondolatokat szó-sorozattá öltözteti. Az érzékfeletti érzékelés Aki a személye mögötti végtelen áramokhoz hatol, lassanként észreveszi, hogy testi érzékszervei sajátságos módon megtoldódnak. Tündérek, manók Az állat-, növény-, ásványfajok angyalai és ördögei: a tündérek, manók. Nem lények; nem az időben, hanem a változatlanban vannak. Angyalok Angyal és ördög közt éppúgy nem lehet éles határt vonni, mint jó és rossz ember közt. A kulcs kettőt fordul a zárban Bontsd szét személyedet és beléd tódul a világ. Az elmosódó határok Aki elkezdi lebontani egyéniségét, mindjobban elveszti a határt saját és mások lelke között. Ne várj csodát Ne várj csodát. Mert a csodás ígéret teljesül, anélkül hogy csoda történne. Útravaló Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek. Kérés ,,Add vissza mértékét az embernek." Vedd imádba. Az eszme-idő A teljes-idő mása a jelenség-időben: az eszme-idő. Egy ember élete az eszme-időben nem a születéssel kezdődik és nem a halállal végződik. Idő Tapasztalod a napok és évszakok váltakozását: ez a külső idő, melyet az óra egyenletes mozgásával mérhetsz. Tapasztalod személyed testtelen tartalmainak változását: ez a belső idő, melyhez mérőeszközöd nincsen, a külső időhöz képest hol gyorsan, hol lassan múlik.
1 2 3 4