A lélek harmóniája felé

Kezdetektől fogva állandó törekvése valamennyi színháznak: véges dolgokon megmutatni a soha el nem múlót. Az ember csak akkor lelhet saját, belső harmóniájára, ha képes felismerni azt, ami független az időtől. Weöres Sándornak ebben Hamvas Béla segített. Önöknek és nekünk segítsen A teljesség felé, Weöres Sándor e gyönyörűségesen bölcs könyvének egy-egy gondolata, amelyet hétről hétre nyújtunk át mindazoknak, akik jó szívvel vannak színházunk iránt.

Befejezés

Amit itt olvasol: több mint világnézet és kevesebb mint vallás.

Az igazságról

A szavak különlévők és gyöngysor-szerüek, a dolgok összefüggők és halom-szerüek.

Összefoglalás

Ha minden esetlegestől mentesülök: nem marad belőlem más, csak a változatlan.

Tíz erkély

A teljes lét: élet-nélküli.

Metamorphosis

A szivárványhíd az egyetlen, ahol angyalok és ördögök úgy járnak-kelnek, hogy alig lehet szétismerni őket.

Genesis

A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga édességét.

Párbeszéd

A jázmin gyengéd-e, vagy bennem van-e a gyengédség, mit a jázmin felidéz?

Három vízszintes, egy függőleges

Egyetlen érzés mindent elhomályosít.

Az értelmét-adó s a lényét-adó

"Nő vagyok", sugározza a virág; "virág vagyok", sugározza a nő.

A rossz létjoga

Mindenki pokollal táplálkozik, még akkor is, ha menny felé növekszik.

A nagy látvány

Fényes arc néz az erdő-borította völgyre. A tengerszem asszonyként felel.

Teljes gyönyörűség

Hogy míly tökéletes-ragyogású az élet minden dolga, csak az tudja igazán, aki már nem óhajtja őket.

Találkozás egy ifjúval

Jobb a hegyen lakni, mint a völgyben. De milyen gazdag a völgy is, lelkem, milyen gazdag.

Hullámok és tenger

A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.

Mindentudó, mindenható, mindenütt-jelenvaló

Az egyéniségétől megszabaduló ember közös az Istennel.

Meztelenség

A teljességet elérni végtelenül könnyű és végtelenül nehéz.

Vetkőzés

Írmagját se tűrd magadban semmiféle érvényesülési szándéknak.

Haláltánc

Aki boldogságot kíván, mindig rohan és rohanása az összhangba simul. Aki összhangot kíván, boldog.

A hírvágy

Ne kívánd azt, amit általában hírnévnek, dicsőségnek neveznek: mert a híres emberek kirakatban tarkállanak, mint egy halom sütemény, s a kíváncsiság légy-felhőként lepi és mocskolja őket; hírnév nem dicsőség, hanem nyomorúság és megaláztatás.

Az alkalmatlan kísérő

Aki a teljességet elérni akarja: a legmakacsabb akadék, mely bogáncsként rácsipeszkedik: a hiúság.